Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews Headline

4TH SECURITY AWARENESS ROADSHOW LAUNCHED AT THE RBAIRF
RIMBA, Tuesday 27 September 2016 - The Defence Security Branch, Defence Minister Office and Directorate of Strategic Planning has continued its efforts in improving knowledge and awareness related to security by initiating the 4th Security Awareness Roadshow.

The roadshow which was launched by Deputy Commander of Royal Brunei Air Force (RBAirF), Colonel (U) Haji Hamsani bin Haji Abdul Hamid, is open to all military and civilian personnel at the Royal Brunei Air Force Base starting from 27 to 29 September 2016.

The roadshow included interactive sessions at the security exhibition, advisory and best practices sharing on security for an organisation. Also participating in the roadshow were the Defence Information Technology Unit (DITU) and several private security companies. Also present at the roadshow event were Senior Officers and Officers of the RBAirF.

-----------------------------------------------------------------------------------

JERAYAWARA KESEDARAN SEKURITI KALI KE-4 DILANCARKAN DI TUDB

RIMBA, Selasa 27 September 2016 - Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatanarah Perancangan Strategik telah meneruskan usaha dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan serta kesedaran mengenai sekuriti dengan mengadakan Jerayawara Kesedaran Sekuriti kali ke-4. 

Jerayawara yang dilancarkan oleh Timbalan Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei, Kolonel (U) Haji Hamsani bin Haji Abdul Hamid dibukakan kepada seluruh warga anggota tentera dan awam di Pangkalan Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB) bermula pada 27 -29 September 2016.

Jerayawara ini meliputi sesi interaktif di pameran-pameran sekuriti, pengongsian khidmat nasihat dan amalan-amalan terbaik darihal sekuriti bagi sesebuah organisasi. Turut terlibat di dalam jerayawara pada kali ini ialah Unit Teknologi Maklumat Pertahanan (UTMP), Kementerian Pertahanan dan beberapa buah syarikat sekuriti swasta. Hadir bersama di pelancaran jerayawara ini ialah Pegawai-Pegawai Kanan dan Pegawai-Pegawai TUDB.